Nyhet

Nye kundeportaler

I 2022 har Falck Norge kartlagt kundereisen, og på bakgrunn av dette lansert en ny kundeportal for store kunder. I 2023 gleder vi oss til å introdusere en kundeportal tilpasset våre SMB kunder.

Jan 23, 2023 10.55 ECT

I 2022 har Falck Norge gjennomført intervjuer for å kartlegge kundereisen til våre kunder. På bakgrunn av funn i disse undersøkelsene jobber vi nå målrettet med å utvikle kundeportaler tilpasset de ulike kundesegmentene.
- Vi tror at de nye kundeportalene forenkler arbeidet for kundene, sier Vidar Fjeldsven, leder digitale tjenester i Falck Norge.

Enkelt og oversiktlig
Kundeportalen for store kunder ble lansert gjennom en pilot høsten 2022, og er nå tilgjengelig for våre kunder. For de store kundene er det særlig lagt vekt på å gi kundene våre bedre innsikt i hvordan bedriftshelsetjenesten benyttes i virksomheten. Vi har tilrettelagt med en digital og dynamisk samarbeidsplan som viser alle de tjenester som bedriftshelsetjenesten skal bistå kunden med i det respektive året. Her kan kunden også finne mer utfyllende informasjon om tjenestene som inngår i samarbeidsplanen, og kan se status på fremdrift samt enkelt få oversikt over tidsbruk og kostnader.
Videre er det en egen oversikt over alle bestillinger som er gjort, samt status på disse. Kundeportalen inneholder også en bestillingsfunksjon som kan skreddersys i henhold til de tjenester kunden har avtale om å kjøpe, slik at selve bestillingsdelen blir mer presis. Kundeportalen inneholder også et filarkiv hvor bedriftshelsetjenesten kan dele rapporter med mer.  

Tilpasset SMB kunder
I løpet av første del av 2023 introduserer Falck en egen kundeportal for våre SMB kunder. Her vil det i tillegg til de funksjoner som er beskrevet ovenfor legges til rette for digitalt innhold bestående av E-læringsmoduler, kurs, dokumenter, malverk og innsiktsverktøy.
- Vi tilbyr blant annet HMS Scorecard, som kundene kan benytte i sitt systematiske HMS arbeid, forklarer Fjeldsven.

Fagfelt Helsetjenester