Nyhet

Høsten nærmer seg, det gjør også årets vaksine mot sesonginfluensa

Folkehelseinstituttet har vurdert at årets sesong kan blir mer alvorlig enn tidligere.

Aug 30, 2022 13.11 ECT

Dette begrunnes med at forekomst av influensa har vært lav de siste sesonger, og dette kan ha gitt dårligere immunitet mot sykdommen i befolkningen. Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i løpet av oktober/november og senest desember. Full beskyttelse oppnås etter én til to uker.

Risikogruppene for influensa, Covid-19 og andre luftveisvirus er delvis overlappende. Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av visse typer influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner.

Risikogrupper som særlig bør vaksineres mot influensa.

  • Personer som er 65 år eller eldre.
  • Personer med kroniske lungesykdommer (inkludert astma), hjerte/karsykdommer, diabetes mellitus (både type 1 og type 2), nyresvikt, leversvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, eller annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
  • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • Personer med alvorlig overvekt (BMI> 40).
  • Gravide etter uke 12 (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine etter konsultasjon/godkjenning fra lege.

Kort om influensavaksinen:

Influensavirus endrer seg hele tiden. Effekten av vaksinen avtar over tid. FHI anbefaler derfor at vaksinen tas årlig. Influensavaksinen har vært brukt i mange år og gir generelt få bivirkninger. Som andre vaksiner kan den gi en lett sykdomsfølelse og feber (sjeldent), samt ømhet der vaksinen er satt.

Siste frist for bestilling er 9. September 2022.

Bestill årets vaksine her

Fagfelt Helsetjenester