Overvekt

Rehabilitering av sykelig overvekt

Vi tilbyr rehabilitering for helseskadelig overvekt på tre av våre avdelinger: Trondheim, Moelv og Oslo.

Et rehabiliteringstilbud for deg med sykelig overvekt, som ønsker et tverrfaglig spesialisert dagtilbud med fokus på varig livsstilsendring. I samarbeid kommer vi frem til en realistisk og hverdagsnær endringsplan. Hos oss får du mestringsverktøy som hjelper deg på veien og muligheten til å teste ut ny kunnskap i praksis.

Grupperehabilitering

Du blir møtt av et spesialistteam med fysioterapeut, idrettspedagog, ernæringsfysiolog, psykolog, lege og arbeidskonsulent. Etter kartlegging av din helsesituasjon, utarbeider vi sammen en rehabiliteringsplan tilpasset  deg. Vi har  en helhetlig tilnærming med vekt på endring av vaner, kosthold/ernæring og fysisk aktivitet. Hos oss står mestring av eget liv og treningsglede høyt.

Rehabiliteringen gjennomføres i gruppe på dagtid tre dager i uken i 8 uker. Vi kombinerer fysisk og digitalt oppmøte. For å sikre en varig livsstilsendring, følger vi deg opp inntil 5 år. I denne perioden vil vi både ha tett digital oppfølging og jevnlige fysiske oppmøter.

Ved dagrehabilitering får du får muligheten til å trene på endring av vaner i din hverdag og behandlingen kan kombineres med arbeid.

Vårt dagrehabiliteringstilbud leveres i dag i Oslo, Trondheim og Moelv.

Henvisning

  1. Ta kontakt med fastlegen din om du har en BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom eller en BMI over 40 uten tilleggssykdom.
  2. Fastlegen henviser til sykehusets overvektspoliklinikk, som gjør en vurdering, og sender henvisning direkte til Falck Norge.
  3. Innen 10 dager etter mottatt henvisning, kontakter vi deg og informerer om tilbudet og forventet oppstart.