Hvordan håndtere livet under Covid-19

Pandemien vi står midt oppe i har preget livet til oss alle i mer eller mindre grad, og hvordan vi håndterer de forandringene denne pandemien medfører er forskjellige. I brosjyren du kan laste ned på denne siden, finner du nyttig informasjon og verktøy for å kunne takle noen av de påkjenningene mange føler på i denne spesielle tiden.

Covid-19 og normale bekymringer