6000

Deltakere per år

53

Lokasjoner i hele Norge

380

Ansatte med bred, tverrfaglig bakgrunn

Assistance Healthcare 08 - Web_16_9 - Web_16_9

Falckavtalen – inkluderende arbeidsliv og samfunn!

Brukerne av våre tjenester står av ulike grunner utenfor arbeidslivet eller har behov for et jobbskifte. Nær kontakt med arbeidsmarkedet er derfor en stor del av grunnlaget for Falcks virksomhet.

For arbeidsgiver

Assistance 01 - web_16_9 - web_16_9

Vårt fokus - å identifisere dine styrker, ferdigheter og ressurser!

Vi mener at alle mennesker har noe å bidra med i arbeidslivet, og at arbeid er helsefremmende. Falck hjelper deltakere på veien mot arbeid eller økt arbeidsdeltakelse.  Vi jobber for å avdekke hva som skal til for å komme i jobb, stå i jobb og bli i jobb over tid.

For arbeidstaker