Pressemelding

Frisk Gruppen blir Falck

Frisk Gruppen (herunder Aktimed Helse / Frisk Utvikling / Frisk Spesialist / Ringvoll bedriftshelsetjeneste) ble kjøpt opp av Falck høsten 2021. Fra 01.09.22 blir Falck Norge AS det nye selskapsnavnet på disse virksomhetene, og vi er nå en del av det internasjonale Falck-konsernet.

Aug 30, 2022 13.52 ECT

Falck har i dag aktiviteter innenfor helsetjenester, arbeidsmarkedstjenester, ambulansetjenester og brannberedskap i 29 land og har ca. 33 000 medarbeidere. Eiere av Falck er Lundbeck Stiftelsen, som årlig donerer mer enn DKK 500 mill. til forskning innenfor helse, investeringsfirmaet KIRKBI som er dannet av eierne av LEGO, og TryghedsGruppen som investerer i stor skala i helse, miljø og sikkerhet.

Samtidig skifter Falck Helse AS navn til Falck Helseformidling AS. Selskapet leverer blant annet helsetjenester til forsikringsselskaper.

 - For våre kunder i Norge vil dette kun ha positive effekter, sier Hilde Britt Mellbye, Managing Director for Falck i Norge. - Vårt nåværende samarbeid fortsetter som før og alle tjenester og leveranser vil bli videreført med den samme gode kvaliteten, ressursene og innsatsen som i dagens leveranser. I tillegg får vi tilgang til et enda bredere kompetansenettverk. 

Falck har nå en landsdekkende leveranse innen arbeidsmarkedstjenester, bedriftshelsetjenester, helseformidling og spesialisthelsetjenester. Totalt har selskapet 102 lokasjoner i Norge. Vi er et stort og solid tverrfaglig miljø, har en omfattende kunnskapsbank og har en sterk tilknytning til norsk arbeidsliv og helsevesen. Vi bruker kvalitetssikrede verktøy, bransjeledende digitale løsninger, samt har et solid driftsapparat med effektive systemer. 

Bilbergings- og alarmvirksomheten i Norge er ikke lenger en del av Falck.

Vårt hovedmål er å bistå våre kunder med tjenester som skaper synlige, målbare og vedvarende forbedringer i den enkeltes helse og arbeidsdeltakelse. Vi er opptatt av å fremme et bærekraftig helsevesen og arbeidsliv, og vi kombinerer vår kompetanse, erfaring og innovasjon for å gjøre livet bedre, tryggere og sunnere for flere mennesker.

Vi gleder oss til under nytt navn å fortsette med å levere helse- og karrieretjenester for å hjelpe mennesker når de trenger oss.