Falck Helse A/S

Helseforsikring

Tlf. 21 49 80 23

For generelle e-poster: raadgivningssenteret@falck.com

Vi ber om at behandlere som har administrative spørsmål, henvender seg til oss på e-post fys@falck.com

 

Bedriftshelsetjeneste

tlf. 380 21 700

e-post: bht@falck.com

Skriv til oss!