Morgendagens arbeidsplass – er du forberedt?

Det er straks sommerferie og når vi kommer tilbake til jobb etter ferie er (mest sannsynlig) anbefalingene om hjemmekontor fjernet. Det er mange ideer om hvordan dette vil gå og det er mange bedrifter som har lagt gode planer. Men hva er forutsetningene for at disse planene vil virke og hvordan skal vi forholde oss til denne «nye normalen» og for eksempel en hybrid arbeidshverdag?

Falck Helse

I Falck Helse har vi over 1000 eksperter som kontinuerlig jobber med å skape god helse. Disse har samlet opp over 190 konkrete tips til hvordan man skaper en bærekraftig arbeidsplass og hva som blir spesielt viktig i tiden fremover. Tips og verktøy for å sikre motiverte og engasjerte ansatte og hvordan å rigge organisasjonen din for dette fremover.

Her ser de 8 utvalgte tips. For flere kan du gjerne kontakte oss!

  1. Engasjer medarbeiderne. Den enkelte medarbeiders kompetanse og engasjement er avgjørende for organisasjonens bærekraft, kreativitet og effektivitet.
  2. Ha høye forventinger! Prestasjonene våre blir kraftig påvirket av hvilke forventninger vi har til oss selv og til hverandre.
  3. Lær noe nytt hver dag! Innlemmer du læring i det daglige, har du større mulighet til å lykkes på sikt!
  4. Husk å støtte lederne. Også ledere må få best mulige forutsetninger for og ikke minst tid til å gjøre en god jobb!
  5. Identifiser friskfaktorer og nærværsfaktorer! Kartlegg og diskuter hva som får dere til å ha det bra på arbeidsplassen!
  6. Innhent hjelp. Lytt til de som har erfaring fra mange virksomheter og vet hva som fungerer.
  7. Følg med på og reager på sykefravær. Arbeid både på organisasjons- og individnivå med strukturerte arbeidsmåter.
  8. Gjør ting som er meningsfullt. Om arbeid oppfattes som viktig påvirker det helsen vår positivt!

Account director


Solveig Engebretsen

E-post: solveig.engebretsen@falck.com

Telefon: 93 48 93 61

Account manager


Petter Mysen

E-post: petter.mysen@falck.com

Telefon: 95 83 04 11