Ansatte

Falck anser sine ansatte som deres viktigste ressurs og streber etter å skape et inspirerende og prestasjonsorientert arbeidsmiljø der ansatte har like muligheter og trives, både personlig og profesjonelt.

Respekt for menneskerettighetene

Falck overholder alle gjeldende menneskerettighetslover og forskrifter og støtter FNs Global Compact Principles on Human Rights. Falck respekterer og arbeider for å beskytte menneskerettighetene - og vi forventer det samme fra våre forretningspartnere - i samsvar med våre forretningsetiske regler og underliggende retningslinjer. I tillegg er Falck forpliktet til å fremme utviklingen av en kultur som respekterer menneskerettighetene og oppfordrer de ansatte til å rapportere om røde flagg de blir oppmerksomme på gjennom vårt varslingssystem for Falck Alert.

Arbeidsforhold

Falck deltar ikke i eller drar nytte av bruken av noen form for barn eller tvangsarbeid i vårt selskap og strever for å sikre dette i hele vår forsyningskjede.

Erklæring om moderne slaveri 2017.

Mangfold

Falck legger stor vekt på å tiltrekke forskjellige ansatte med riktig kompetanse og riktig holdning, som er villige til å bidra til Falcks strategi. En arbeidsstyrke som består av ansatte med ulik bakgrunn, tankegang og personlighet og kombinert med de riktige ferdighetene, muliggjør bedre ytelse og sørger for at vi gir utmerket service til våre kunder. Falck tolererer ikke noen form for diskriminering på grunn av f.eks. kjønn, etnisk opprinnelse, rase, religion, alder, seksuell orientering, foreldre og sivilstand, mental eller fysisk funksjonshemning. For å fremme en inkluderende arbeidsstyrke med ulik bakgrunn, introduserte vi i 2018 en oppdatert politikk for mangfold og inkludering.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Hos Falck legger vi stor vekt på at tjenestene våre ikke har en negativ innvirkning på helsen og sikkerheten til våre ansatte, og vi erkjenner at administrasjonen av arbeidsmiljø og sikkerhet er en viktig medvirkende faktor til selskapets suksess. Hos Falck jobber vi for å fremme den mentale og fysiske velvære for våre egne ansatte og erkjenner at dette har stor innvirkning på deres evne til å prestere, deres sannsynlighet for skade og deres generelle livskvalitet. Falcks regler for forretningsetikk og helse- og sikkerhetspolicy, det legges stor vekt på at våre ansatte følger alle interne prosedyrer og tar sitt ansvar på alvor.

Hvordan Falck understøtter FNs verdensmål


Helse

Ansatte

Tillit

Miljø