Helse

Falck spiller en viktig rolle i nasjonale og regionale helsesystemer og verdikjeder. Vi er der når det trengs, og vårt høyt kompetente personale redder liv, gir pasientomsorg og gir mentale og fysiske behandlinger som forbedrer folks liv.

Med andre ord, helse er sentralt i vår virksomhet, det er en del av vårt DNA, og våre ansatte er stolte av å tilby forebyggende behandlinger, beskyttelse og lindring i lokalsamfunn. Globalt jobber Falck-ansatte frivillig med å undervise i førstehjelp og forebygging av ulykker, og vi støtter lokalsamfunnets arbeid med å undervise i gjenoppliving etter hjertestans og mye mer.

Som en global leverandør av ambulansetjenester ønsker Falck å bidra til utviklingen av prehospital behandling gjennom tette partnerskap med aktører i helsevesenet, lokalsamfunn, pasienter og deres familier, samt teknologileverandører. Vi deltar i prosjekter som utforsker nye måter å levere prehospital behandling, og tester ny teknologi på en skalerbar måte for å gi mer helsetjenester for mindre penger.

Hvordan Falck understøtter FNs verdensmål


Helse

Ansatte

Tillit

Miljø