Miljø

Falck erkjenner at vi bryr oss om miljøet, og vi ønsker å redusere den negative miljøpåvirkningen vår virksomhet kan medføre.

Hos Falck tror vi for tiden at den mest effektive måten Falck kan redusere sitt miljøavtrykk er gjennom oppførselen til våre ansatte. Falcks forretningsetiske regler krever at ansatte vurderer miljøpåvirkningen av deres handlinger og deres forretningspartneres ved å anvende forsiktighetsprinsippet.

Hvordan Falck understøtter FNs verdensmål


Helse

Ansatte

Tillit

Miljø