Bærekraft

Kjernevirksomheten vår er å støtte samfunnet

Falck er en internasjonal leder innen akuttberedskap og helsetjenester. Vi hjelper mennesker med akutte behov, og bidrar til å skape trygghet i de lokalsamfunnene vi betjener. Falck har forpliktet seg til å støtte og yte vårt bidrag til de samfunn vi er en del av. Vår forpliktelse omfatter også å opptre ansvarlig som selskap og bidra til en sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling.

Helse og velferd

Helsetjenester, livredding og å fremme helse og velferd er kjernen i vår virksomhet og vår forretningsmodell.

Les mer

Våre medarbeidere

Vi har som mål å gi våre medarbeidere en inspirerende, mangfoldig og trygg arbeidsplass som gir like muligheter og hvor alle kan oppleve fremgang, både personlig og profesjonelt.

Les mer

Miljø og klima

Vi har forpliktet oss til å identifisere og redusere risikoer, fremme bærekraftige prosesser og produkter og øke energieffektiviteten med spesielt fokus på drivstofforbruk.

Les mer

Tillit

Vår samsvarsstrategi og vår Code of Conduct bidrar til vår evne til å bygge tillit og utvikle en integritetskultur.

Les mer

Engasjement for FNs Global Compact

Falck har undertegnet FNs Global Compact. Vi forplikter oss til de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon, og dermed også til prinsippene for bærekraftig utvikling som er vedtatt internasjonalt og referert til i FNs Global Compact, dvs. prinsippene nevnt i International Bill of Human Rights (Internasjonal lov om menneskerettigheter), International Labor Organisation's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben), Rio-deklarasjonen om Miljø og utvikling og FNs konvensjon mot korrupsjon.

Vi integrerer bærekraftsarbeidet i våre daglige beslutninger og strategier. Vår forpliktelse er fast forankret i vår Code of Conduct og i våre Winning Behaviours.

Fire hovedfokusområder, fire bærekraftsmål

Vi er oppmerksomme på vår sosiale, miljømessige og økonomiske påvirkning, og vi er spesielt oppmerksomme på vår innvirkning på 1) tilgangen til helsetjenester for våre kunder og de samfunnene vi opererer i, 2) menneskene vi ansetter, 3) klimaet og miljøet rundt oss, og 4) tilliten til våre medarbeidere, kunder og andre interessenter.

For hvert av disse områdene har vi identifisert de av FNs bærekraftsmål (SDG-er) som best motsvarer vår innsats og det vi mener vi kan bidra mest med: SDG 3 (God helse), SDG 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), SDG 13 (Stoppe klimaendringene) og SDG 16 (Fred og rettferdighet). På denne måten sikrer vi at vi håndterer de globale utfordringene som er mest knyttet til Falcks virksomhet.