Falck Helse A/S

Helseforsikring

Falck Helse 

Maridalsveien 300,

0872 Oslo

Tlf. 21 49 80 23 

For generelle e-poster: raadgivningssenteret@falck.com

Vi ber om at behandlere som har administrative spørsmål, henvender seg til oss på e-post fys@falck.com

Bedriftshelsetjeneste

Falck Helse

Skibåsen 42a,

4636 Kristiansand

tlf. 380 21 700

e-post: bht@falck.com

 

NB: Før du sender oss e-post

Falck Helse kan ikke garantere at meldinger som sendes med alminnelig e-post ikke kommer på avveie. Dette gjelder både tekst i emnefelt, innhold og eventuelle vedlegg. Falck Helse ønsker derfor ikke å motta sensitive opplysninger tilsendt via e-post.