LEDIG STILLING SOM FYSIOTERAPEUT

Falck Helse søker fysioterapeut i 100 % stilling til teamet «Arbeidsrettet Rehabilitering» i Aust Agder. Vi består av sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter som arbeider tverrfaglig, men med klare rollefordelinger.For å trives på laget må du ha godt humør og se verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid. Stillingen vil ha base i Grimstad og har i første omgang en varighet ut 2018. Det vil være gode muligheter for forlengelse av engasjementet. Tiltredelse snarest mulig.

Arbeidsoppgaver:

«Arbeidsrettet Rehabilitering» er et individrettet tiltak og har til formål å styrke deltakernes arbeidsevne. Gjennom rehabilitering bistår vi til å mestre helserelaterte og sosiale utfordringer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Som fysioterapeut vil du drive med veiledning, øvelsesterapi, vurdering av tåleevne og funksjon, samt yte bistand til å komme ut i, eller tilbake til, arbeidslivet i tett samarbeid med NAV-veilederne på de enkelte NAV kontorene i fylket.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

Fleksibel, entusiastisk og målorientert. Det er ikke et krav med erfaring i fra liknende arbeid, men du bør ha interesse og engasjement for en aktiv tilnærming som fysioterapeut. Det vil være en fordel at du har både en skriftlig og en muntlig formidlingsevne. Videre må du ha førerkort og disponere egen bil.

Vi tilbyr:

100 % midlertidig ansettelse med spennende arbeidsoppgaver og høy aktivitet· Tverrfaglig, spennende og godt arbeidsmiljø · Faglig og personlig utvikling · Lønn og andre betingelser etter avtale

Søknad sendes på mail til: joakim.lund@falckhelse.no innen 20.04.2018. Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder for Arbeidsrettede Tiltak, Joakim Lund på tlf 482 86 197 eller joakim.lund@falckhelse.no