Personvern i Falck Helse

Falck Helse er opptatt av at du som kunde skal ha tillit til oss. Derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Personopplysninger omfatter alle opplysninger som kan direkte knyttes til deg, som fødselsnummer, kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til din helse.

Falck Helse leverer ulike tjenester, og personvernerklæringene er til en viss grad forskjellige. Du kan lese personvernerklæringene for alle våre produkter ved å følge linkene under.

Har du spørsmål i forhold til personvern, kan du kontakt Falck Helse på personvern@falckhelse.no