Vår historie

Her står det en overskrift om vår historie

Vår erfaring som tiltaksleverandør for NAV går tilbake til 2006. Vi har levert individuelle tiltak som Avklaring, Oppfølging og Arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg har vi over flere år levert ulike AMO- tiltak, eksempelvis karriereveiledning, arbeidsrettede norskkurs for minoritetsspråklige og jobbsøkerkurs og kurs for ungdom. Gjennom dette har vi opparbeidet oss erfaringer og kompetanse knyttet til metodikk, gjennomføring og logistikk. Vi har også i disse årene fulgt utviklingen i NAV og arbeidsmarkedet, og tilpasset vårt tiltak, våre metoder og virkemidler etter dette.