Bærekraft

Falck er forpliktet til å opptre ansvarlig som et selskap og bidra til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling. Som et globalt selskap vet vi i Falck at vår innvirkning på samfunnet og miljøet også er global. Sosiale og etiske hensyn er en viktig del av Falcks virksomhet, fra vår daglige drift til vår interne globale policy og måten vi kommuniserer med våre forretningspartnere.

Falcks globale tilstedeværelse betyr at vår innflytelse også er global, og vi er derfor forpliktet til å bidra til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling. Sosiale og etiske hensyn er en integrert del av Falcks virksomhet, fra vår daglige drift til vår interne globale policy og måten vi kommuniserer med våre forretningspartnere.

Falcks tilnærming til bærekraft

Falck er forpliktet til å opptre ansvarlig som et selskap og bidra til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling. Som et globalt selskap vet vi i Falck at vår innvirkning på samfunnet og miljøet også er global. Sosiale og etiske hensyn er en viktig del av Falcks virksomhet, fra vår daglige drift til vår interne globale policy og måten vi kommuniserer med våre forretningspartnere. Falck anerkjenner det underliggende potensialet for fortsatt innovasjon som samtidig er forankret i bærekraft.

Les Falcks bærekraftsrapport 2019

Se tidligere rapporter her:
Falcks bærekraftsrapport 2018
Falcks bærekraftsrapport 2017
Falcks CSR-rapport 2016

Falck og FNs Global Compact Principles

For å sikre rammene for Falcks innsats for bærekraft, følger vi de internasjonale retningslinjene for bærekraft, definert i FNs Global Compact-prinsipper, som vi signerte tidlig på 2019. Falck støtter og arbeider for å fremme de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon under FNs Global Compact. Falck har dermed også forpliktet seg til å følge de internasjonalt avtalte retningslinjene for bærekraftig utvikling, som er nevnt i FNs Global Compact-prinsipper, dvs. de internasjonale menneskerettighetsinstrumentene, ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben, Rio-erklæringen om miljø og utvikling og FNs konvensjon mot korrupsjon.

Fokuser på tre av FNs verdensmål

Falck har valgt å fokusere på tre av FNs globale mål, slik at vi kan konsentrere vår innsats om de områdene som er nærmest vår forretningsmodell og hvor vi føler at vi kan ha størst positiv innvirkning. Vi har identifisert FNs verdensmål nr. 3 (Sikre et sunt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.), Nr. 8 (Fremme bærekraftig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle) og nr. 16 (Støtt fredelige og inkluderende samfunn. Gi alle tilgang til loven og bygg effektive, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer) som disse målene. Vår bærekraftsrapportering bruker disse tre av FNs globale mål for relaterte mål og forpliktelser.

Hvordan Falck understøtter FNs verdensmål


Helse

Ansatte

Tillit

Miljø