Om Falck Helse

Falck Helse Norge er en totalleverandør av forebyggende og kurative helsetjenester til private bedrifter, offentlige instanser og forsikringsselskaper. Vårt mål er å fremme god fysisk- og psykiske helse , og redusere sykefravær og risiko for tidlig uføre gjennom høyt kvalifiserte tjenester som tilbys innen kort tid».

Organisasjon

Falck Healthcare er en del av det globale Falck konsernet og organisert som én nordisk virksomhet.