Falck Helse – en del av noe større

Falck Helse har jobbet for å skape lange og sunne arbeidsliv siden 2001. I dag er vi med ca. 2000 ansatte er den største leverandøren av private helsetjenester i Norden.

Nøkkeltall (per år) for Falck Healthcare i Norden

Fysiske behandlinger som utføres årlig i vårt nettverk av tverrfaglige klinikker: 1.500.000

Psykologisk rådgivning utført av mer enn 1100 psykologer og psykiatere i vårt psykologiske behandlingsnettverk: 230.000

Medisinske konsultasjoner som dekker medisinske erklæringer og arbeidserklæringer samt spesialistmedisinske erklæringer: 120 000

Fysiske helsekontroller og helseundersøkelser: 40.000

Individuelt målrettede konsultasjoner for ansatte med langvarig sykdom: 54 000

Kunder med tilgang til en digital helsesjekk: 1.400.000

Eierskap

Falck Healthcare eies av TryghedsGruppen (40%) og Falck Group (60%) og er en del av Falck Group.
TryghedsGruppen er hovedeier av forsikringsselskapet Tryg og står bak TrygFonden, som jobber for at alle i Danmark kan ta ansvar for sin egen og andres sikkerhet. De siste årene har Trygfonden brukt 600 millioner kroner. DKK per år på prosjekter innenfor kjerneområdene sikkerhet, helse og velvære.

Falck Group består av flere forretningsområder - alle med det formål å hjelpe mennesker.

 

Alt vi gjør er basert på disse seks verdiene.

  • Tilgjengelig: Tilgjengelig er å være åpen og lydhør. Dette betyr at vi er preget av en åpen og imøtekommende oppførsel.
  • Kraftig: Kraftig er å være initiativrik og oppsøkende. Dette betyr at vi har viljen til å løse oppgavene.
  • Nyttig: Nyttig er å melde seg frivillig når det trengs. Dette betyr at vi hjelper kunder og hverandre.
  • Kompetent: Kompetent er å være dyktig og godt kvalifisert. Dette betyr at vi fortsetter å gjøre en innsats for å opprettholde og utvikle kompetansen.
  • Rask: Rask er å følge med og være i forkant av situasjonen. Dette betyr at vi jobber i et raskt tempo.
  • Troverdig: Troverdig er i ord og gjerning å holde det vi lover. Dette betyr at vi kan stole på og at vi kan stole på.